در هجدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و کامپوزیت تهران از 3 الی6 بهمن ماه 1397 پذیرای شما خواهیم بود
 
هجدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوششهای صنعتی و کامپوزیت تهران