چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته با حضور  شرکت های مطرح داخلی و خارجی در محل نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار خواهد شد.
ازشما دعوت می شود از غرفه شرکت مواد مهندسی مکرر (ارائه کننده رزین اپوکسی فرآوری سنگ) بازدید فرمائید

مکان: محل نمایشگاههای بین المللی اصفهان سالن میرداماد غرفه 203
10 الی 14 اردیبهشت 97
ساعت 16 الی 22

نمایشگاه سنگ  اصفهان